Selts PDF Prindi Saada link
   
Eesti Lastearstide Selts (ELS) on avalikes huvides, ELS põhikirja alusel, tegutsev heategevuslik ühing, kes koondab endas arste, lastearste ja teisi, laste tervishoiuga seotud erialadel töötavaid, kõrgharidusega spetsialiste, samuti juriidilisi isikuid, kes oma tegevusega aitavad kaasa ELS eesmärkide saavutamisele:
süsteemipäraselt edendada lastearstide erialaseid teadmisi;
tihendada lastearstide omavahelist suhtlemist;
arendada interdistsiplinaarset koostööd;
koordineerida pediaatrilist teadustööd;
teavitada avalikkust laste terviseprobleemidest, lastehaigustest ja nende vältimisviisidest;
kujundada pediaatria vallas tervishoiupoliitikat ja võtta osa tervishoiu planeerimisest;
kontrollida elanikkonnale osutatava pediaatrilise abi kvaliteeti.
   
Eesti Lastearstide Selts (ELS):
teeb võrdsetel alustel koostööd erialaseltside ja -liitudega, teadusasutuste ja kõrgkoolidega nii Eestis kui välismaal, ning seadusandliku ja täidesaatva võimu organitega;
korraldab erinevaid eriala- ja teaduslikke ning rahvavalgustuslikke ja -hariduslikke üritusi (sh. kongressid, konverentsid, koolitused, seminarid, koosolekud), ning heategevuslikke üritusi;
koostab ja annab välja raamatuid, kogumikke, metoodilisi juhendeid ja teavitusmaterjale;
koostab erialast juhendmaterjali ja korraldab lastearstide sertifitseerimist;
asutab piirkondlikke osakondi ja erialasektsioone;
annab erialast nõu.
   
Eesti Lastearstide Seltsil (ELS) on 2 piirkondliku organisatsiooni:  
ELS Tartu osakond
ELS Tallinna osakond
   
Eesti Lastearstide Seltsil (ELS) on 2 erialasektsiooni:
Allergoloogia
Nooremarstid
   
Eesti Lastearstide Selts (ELS) on järgmiste organisatsioonide liige:
European Paediatric Association (EPA/UNEPSA; kliki »)
European Academy of Pediatrics (EAP; kliki »)