Liikmeks astumine PDF Prindi Saada link
Liikmelisus
 
Eesti Lastearstide Seltsi (ELS) liikmeks võivad olla arstid ja teised laste tervishoiuga seotud erialadel töötavad kõrgharidusega spetsialistid.
Liikmeks astumise soovi korral tuleb esitada avaldus ELS juhatusele. Avaldus kirjutada vabas vormis, näidates ära sünniaja, kontaktandmed ja töökoha. Avaldus saata piirkondliku osakonna juhatusele või ELS sekretärile.
Liikmelisuse taotleja võetakse kirjaliku avalduse alusel ELS tegevliikmeks piirkondliku osakonna üldkoosolekul, pärast liikmemaksuga võrdse sisseastumismaksu tasumist.
ELS liikmete soodustused:
 osalemine ELSi ja selle piirkondlike osakondade ning alasektsiooni koosolekutel
ligipääs ELS kodulehel asuvatele materjalidele
ligipääs ELS kodulehel asuvatele juhatuse koosolekute protokollidele
Liige arvatakse Seltsist välja, kui ta ei ole kolme (3) aasta jooksul tasunud liikmemaksu.