Danone stipendiumi võitja Prindi
Uudised - 2016
 
Head Eestimaa inimesed
02. detsembril 2016 toimus Jõhvi kontserdimajas Danone Early Life Nutrition konverents, kus kuulutati välja tänavune Danone stipendiumi saaja.
Stipendium määrati Hiie Soeorgile, kes on TÜ arstiteaduse doktorant.
Lühikokkuvõte tema uurimistööst:
Uurisime lasteintensiivravi osakondadesse hospitaliseeritud rinnapiima toidul olevate enneaegsete vastsündinute ning tervete ajaliste vastsündinute  naha ja seedetrakti ning emade rinnapiima kolonisatsiooni stafülokokkidega. Enneaegsete vastsündinute emade rinnapiimas oli sagedamini virulentsus- ja resistentsusgeene kandvaid ning lasteintensiivravi osakonnas levivaid Staphylococcus epidermidis ja Staphylococcus haemolyticus tüvesid. Ema rinnapiima koloniseerivad S. epidermidis tüved olid esimesel elunädalal olemas nahal ja seedetraktis vähem kui veerandil enneaegsetest vastsündinutest, kuid peaaegu kõigil ajalistest vastsündinutest. Siiski, esimese elukuu lõpuks oli enneaegsetel vastsündinutel vähenenud resistentsemate ja virulentsemate tüvede osakaal seedetraktis ning enamus koloniseerunud ema rinnapiimas leiduvate tüvedega.
Stipendiumi raames on plaanis analüüsida vastsündinu- ja emapoolseid faktoreid, mis mõjutavad koloniseerimist rinnapiima tüvedega, sh selgitada ka rinnapiima koguse, rinnapiimaga toitmise alustamise aja ja rinnapiima stafülokokkide hulga mõju kolonisatsioonile. Lisaks on veel pooleli Staphylococcus haemolyticus (põhjustas uuritud enneaegsetel vastsündinutel tekkinud 14 hilise sepsise episoodist 7) isolaatide genotüpeerimine ning virulentsusega seotud geenide olemasolu kindlaks määramine.
Laste toitumisalase teadustöö stipendiumi annab välja Eesti Lastearstide Selts (ELS), mida rahastab Danone ENF suuruses 1000 eurot.
Stipendium on mõeldud laste toitumisalast uurimistööd teostavale või teostamist plaanivale meditsiinitöötajale, kes teeb uurimistööd Eesti teadusasutuse või haigla juures.
Kandidaate võivad esitada nii töö läbiviijad ise kui ka nende juhendajad ja tööandjad.
Õnnitleme võitjat!
Eesti Lastearstide Seltsi juhatus.