Lapsesõbraliku tervishoiu infomaterjalid PDF Prindi Saada link
Uudised - 2019
 
 
Lasteombudsmani infomaterjalid Õiguskantsleri kodulehel...
» Lapsesõbralik tervishoid. Infoleht täiskasvanule (kliki »)
» Lapsesõbralik tervishoid. Infoleht lapsele (kliki »)
» Lapspatsiendi teavitatud nõusolek (kliki »)
 
HPV ohutuse teavitus: Papilloomiviiruse (HPV) vaktsiinid on ohutud PDF Prindi Saada link
Uudised - 2018
 
Mis on HPV vaktsiinid? Millest koosneb HPV vaktsiin? Kuidas ma tean, et HPV vaktsiin on ohutu? Missugused on HPV vaktsiini kõrvaltoimed? Kas teate, mis on POTS?
Et oma igapäeatöös vastatata vaktsiinide ja vaktsineerimisega seotud küsimustele on koostatud abivahend/infoleht, mida kutsume üles kõigil aktiivselt kasutama.
vt Abivahend/infoleht (PDF-versioon): kliki »
vt lisaks Eesti Arstide Liit (06.12.2017): HPV vaktsiin
 
Danone stipendiumi võitja PDF Prindi Saada link
Uudised - 2016
 
Head Eestimaa inimesed
02. detsembril 2016 toimus Jõhvi kontserdimajas Danone Early Life Nutrition konverents, kus kuulutati välja tänavune Danone stipendiumi saaja.
Stipendium määrati Hiie Soeorgile, kes on TÜ arstiteaduse doktorant.
Lühikokkuvõte tema uurimistööst:
Uurisime lasteintensiivravi osakondadesse hospitaliseeritud rinnapiima toidul olevate enneaegsete vastsündinute ning tervete ajaliste vastsündinute  naha ja seedetrakti ning emade rinnapiima kolonisatsiooni stafülokokkidega. Enneaegsete vastsündinute emade rinnapiimas oli sagedamini virulentsus- ja resistentsusgeene kandvaid ning lasteintensiivravi osakonnas levivaid Staphylococcus epidermidis ja Staphylococcus haemolyticus tüvesid. Ema rinnapiima koloniseerivad S. epidermidis tüved olid esimesel elunädalal olemas nahal ja seedetraktis vähem kui veerandil enneaegsetest vastsündinutest, kuid peaaegu kõigil ajalistest vastsündinutest. Siiski, esimese elukuu lõpuks oli enneaegsetel vastsündinutel vähenenud resistentsemate ja virulentsemate tüvede osakaal seedetraktis ning enamus koloniseerunud ema rinnapiimas leiduvate tüvedega.
Stipendiumi raames on plaanis analüüsida vastsündinu- ja emapoolseid faktoreid, mis mõjutavad koloniseerimist rinnapiima tüvedega, sh selgitada ka rinnapiima koguse, rinnapiimaga toitmise alustamise aja ja rinnapiima stafülokokkide hulga mõju kolonisatsioonile. Lisaks on veel pooleli Staphylococcus haemolyticus (põhjustas uuritud enneaegsetel vastsündinutel tekkinud 14 hilise sepsise episoodist 7) isolaatide genotüpeerimine ning virulentsusega seotud geenide olemasolu kindlaks määramine.
Laste toitumisalase teadustöö stipendiumi annab välja Eesti Lastearstide Selts (ELS), mida rahastab Danone ENF suuruses 1000 eurot.
Stipendium on mõeldud laste toitumisalast uurimistööd teostavale või teostamist plaanivale meditsiinitöötajale, kes teeb uurimistööd Eesti teadusasutuse või haigla juures.
Kandidaate võivad esitada nii töö läbiviijad ise kui ka nende juhendajad ja tööandjad.
Õnnitleme võitjat!
Eesti Lastearstide Seltsi juhatus.
 
Eesti lastearstide pöördumine Eesti ühiskonna poole PDF Prindi Saada link
Uudised - 2015
   
Head Eestimaa inimesed  
Lapse tervis ja heaolu on tugeva ja terve ühiskonna alus. Lapse õiguste konventsiooni kohaselt on igal lapsel õigus olla kaitstud tema elu ja arengut takistavate ja ohustavate olukordade ja isikute eest.  
Eesti lastearstid on sügavalt mures ühiskonnas asetleidnud sündmuste pärast. Avalikkuseni on jõudnud uudis, kus lapsevanemad on seadnud ohtu oma laste tervise. Parimas usus on nad andnud lastele „imelist mineraalide lisandit“ MMSi (Miracle Mineral Supplement) ehk mürgist kloordioksiidi. Nähtus ei ole uus. Alles hiljuti on propageeritud lastele uriini jootmist ja erinevaid lapse tervist ohustavaid dieete. Antud näited on äärmuslikud. Seisukohad, mis eitavad üldtunnustatud teaduspõhiseid meetmeid laste elu kaitsmisel ja tervisehäirete ennetamisel, on aga laiemalt levinud. Näiteks alahinnatakse riske kvalifitseeritud ämmaemanda toeta kodusünnituse korral või vaktsinatsioonidest ja teistest haiguste ennetusmeetmetest keeldumisel.  
Lapsevanemate käitumine tuleneb paljuski teadmatusest. Millegipärast ei usaldata arste ega meditsiini ajaloolist kogemust, vaid teadusliku taustata internetiportaale.  
Lastearstid lähtuvad oma töös parimatest meditsiiniteadmistest. Kuid iga pere on ainulaadne. Nii peavad arstide soovitused olema individuaalsed ja arvestama pere sotsiaalset, kultuurilist, religioosset ja maailmavaatelist tausta. Meedikutel on kohustus laste tervist ja heaolu mõjutavate pere otsuste korral hinnata riske ja anda perele objektiivset informatsiooni. Vanuse ja sotsiaalse ebaküpsuse tõttu puudub lastel võimalus seista oma tervise, heaolu ja õiguste eest. Lastearstide kohuseks on olla laste kui enim haavatava ühiskonna osa advokaatideks, märgata nende tervise ohustamist, hooletusse jätmist ja väärkohtlemist ning vajadusel teavitada lastekaitsetöötajaid ja politseid.  
* Lastearstid kutsuvad üles lapsevanemaid usaldama oma pere- ja lastearste ning leidma koostöös parimad lahendused lapse tervise tagamiseks. Eestis on lastele olemas kõik võimalused tänapäevase tõenduspõhise meditsiiniabi saamiseks.  
* Lastearstid kutsuvad üles meediat alternatiivsete ravivõtete kajastamisel ära kuulama tõenduspõhise meditsiini argumente.  
* Lastearstid kutsuvad üles Eesti poliitikuid ja ühiskonnategelasi kaasama lastearste, lastevanemate organisatsioone ja lastekaitsetöötajaid laste tervist ja heaolu puudutavatesse aruteludesse. See, mil määral ja kuidas panustatakse laste- ja perepoliitikasse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises ja ühiskonna tugevuses.  
Eesti Lastearstide Selts  
Prindi (PDF-versioon): kliki »  
Lisatud Eesti Arstide Liidu toetusavaldus (PDF-versioon): kliki »  
 

ELS Gallup

ELS kodulehelt otsid (on Sinu jaoks oluline)...
 

ELS soovitab

Arvuta »
Erinevad meditsiini kalkulaatorid TLS kodulehel (www.tls.ee).
Planeeri koolitusi »
Erinevad rahvusvahelised üritused 2017-... TLS kodulehel (www.tls.ee).
TLS »
ELS Tallinna osakond (www.tls.ee).
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner